DIRK MARIS
NIEUWKERKEN-WAAS • De mens staat centraal in zijn werk, voornamelijk de dualiteit tussen “mens” en “geest”. Hij verweeft “waarden” in zijn thema’s, als liefde en geluk, doch stelt zich ook zeer maatschappijkritisch op. Hij wordt voornamelijk geïnspireerd door dagdagelijkse ervaringen, wat hem boeit in de maatschappij, doch ook wat hem tegen de borst stoot. Hij peilt in de diepten van de ziel, en tracht via z’n kunst antwoord te geven op de gerezen vragen.
De figuren die hij schildert zijn vaak “fictie” of “aangepaste” werkelijkheid, en hebben slechts het “in beeld brengen” van zijn ideeën als functie. Het mystieke en filosofische spreken hem sterk aan. Jaren van evolutie, technische en geestelijke groei, geven z’n werk een boeiende, nog steeds groeiende zeggenschap.
mail ons
0032.37768735